Celem projektu edukacyjno-kulturalnego „Łódzkie bardziej francuskie”, powstałego z inicjatywy Ambasady Francji, jest promocja języka francuskiego i kultury państw frankofońskich w naszym regionie, a tym samym wzmocnienie pozycji tego języka w szkołach.

 

Projekt koordynowany jest przez eksperta pedagogicznego przy Ambasadzie Francji Denisa Gérarda, we współpracy ze Stowarzyszeniem Europa Języków i Kultur (prezes : Renata Klimek-Kowalska).


Prezentacja projektu :

Patronaty :


ŁÓDZKIE BARDZIEJ FRANCUSKIE

W działaniach uczestniczy 70 nauczycieli z ponad 70 szkół mieszczących się w 15 miastach województwa łódzkiego. W ramach projektu realizowane są:

  •   regularne lekcje prowadzone przez lektora Denisa Gérarda w szkołach uczestniczących w projekcie     
  •   spotkania z rodzicami uczniów i dyrektorami szkół     
  •   szkolenia dla nauczycieli biorących udział w projekcie     
  •   konferencje, wystawy, koncerty oraz  warsztaty muzyczne i ekologiczne     
  •   różnorodne konkursy w języku francuskim i polskim     
  •   projekty z ośrodkami kultury w regionie łódzkim     
  •   lekcje wprowadzające do nauki języka obcego dla dzieci


PATRONATY :


"Łódzkie bardziej francuskie" jest projektem Ambasady Francji w Polsce. Koordynuje Denis Gérard, ekspert pedagogiczny przy Ambasadzie Francji. Kontakt: lodzkiefrancuskie@gmail.com.