2014-02-24 Piotrków - Bliżej Francji

W dniu 24 lutego 2014 roku odbyła się w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim konferencja pod hasłem „Bliżej Francji – Plus Près de la France” poświęcona propagowaniu kultury Francji i języka francuskiego dla nauczycieli języka francuskiego wraz z uczniami. Gościem honorowym oraz realizatorem głównych zagadnień był Mr Denis Gérard - ekspert w zakresie edukacji przy Ambasadzie Francuskiej w Polsce.

Celem konferencji było ukazanie możliwości rozpropagowania języka francuskiego, szczególnie wśród młodzieży, ze wskazaniem na jego użyteczność we współczesnym świecie.

W konferencji uczestniczył Kurator Oświaty w Łodzi delegatura w Piotrkowie Trybunalskim Konrad Czyżyński. Ogółem w konferencji wzięło udział 80 uczestników, w tym 9 nauczycieli języka francuskiego z liceów i gimnazjów z Piotrkowa Trybunalskiego, którzy przybyli wraz z 60 uczniami, 1 wykładowca lektoratu z języka francuskiego z piotrkowskiej uczelni oraz 1 nauczyciel języka francuskiego z Rozprzy, a także 10 nauczycieli konsultantów nie uczących języka francuskiego, ale interesujących się kulturą Francji, organizacją francuskiego systemu oświatowego oraz walorami krajobrazowymi Francji.

 

Prowadzącą konferencję była konsultant WODN w Piotrkowie Trybunalskim Dagmara Pietrzyk, która powitała zebranych w języku francuskim i polskim, po czym przeprowadziła krótki quiz z uczestnikami z podstawowej wiedzy na temat Francji. Następnie zaprezentowała swoje refleksje i wrażenie z wielokrotnych podróży do Francji.


Denis Gérard zapoznał zebranych z projektem realizowanym w województwie łódzkim pod hasłem „Łódzkie bardziej francuskie”. Zaproponował współpracę obecnym nauczycielom w zakresie zorganizowania w ich szkołach otwartych lekcji z języka francuskiego, warsztatów, konkursów, wystaw i prezentacji filmowych. Następnie w temacie „Frankofonia – użyteczność języka francuskiego we współczesnym świecie” poprowadził zabawę – pracę w zespołach, polegającą na wypisaniu jak największej ilości krajów francuskojęzycznych. Można się było dowiedzieć, że jest na świecie 77 krajów francuskojęzycznych. Międzynarodowa Organizacja Frankofonii zrzesza 57 krajów i rządów o statusie członków oraz 20 krajów obserwatorów, w tym Polskę, położone na pięciu kontynentach. To oznacza 220 milionów osób mówiących po francusku.

Interesującą w konferencji była część poświęcona Systemowi edukacyjnemu we Francji, którą zrealizował Denis Gérard wespół z Dagmarą Pietrzyk. I znów zadaniem uczestników było porównanie francuskiego i polskiego systemu oświatowego. „Refleksje studentów francuskich na temat szkoły francuskiej” zapoznały obecnych z etapami edukacyjnymi we Francji pod kątem analizy organizacji planu lekcji, ilości godzin lekcyjnych, systemu ewaluacji i oceniania, zadawania i rozliczania pracy domowej, zajęć fakultatywnych oraz motywacji do nauki.

Kolejną częścią były „Walory turystyczne Francji w zrealizowanych formach doskonalenia WODN”, które przedstawił w prezentacji wicedyrektor WODN Witold Stawski. Uczestnicy mogli podziwiać ciekawe turystycznie, nierzadko zadziwiające naturalne formy krajobrazu, piękne, malownicze zakątki przyrodnicze Francji, które odwiedzili nauczyciele podczas wyjazdowych konferencji doskonalących z ramienia Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim.

Na zakończenie Dagmara Roszkowska zapoznała uczestników z „Planowanymi działaniami Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Tryb. w ramach projektu „Łódzkie bardziej francuskie”.

Muzycznym dopełnieniem konferencji było wykonanie na fortepianie polonezów – g-moll i As-dur Fryderyka Chopina przez Dagmarę Pietrzyk.

Konferencja spotkała się z bardzo dobrym odbiorem uczestników, którzy wykazywali skupienie i z zainteresowaniem uczestniczyli w poszczególnych częściach tej dość obszernej formy doskonalenia.

Dagmara Pietrzyk - WODN - Piotrków Trybulanski


2013-10-18 Lowicz - Lekcja dla gimnazjalistów

Zródło: Lowiczanin
Zródło: Lowiczanin


2013-11-13 Spotkanie z podróżniczką Lindą Bortoletto

W środę 13 listopada 2013 roku w I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika gościli francuska podróżniczka, pani Linda Bortoletto oraz regionalny lektor języka francuskiego pan Denis Gérard - inicjator spotkania, w którym uczestniczyli uczniowie „Kopra” oraz młodzież z liceów XII i XXXIV.

 

Pani Bortoletto, gość organizowanego w Łodzi „Explorers Festival”, opowiedziała o swojej wyprawie na Kamczatkę, bogato ilustrując opowieść filmami i zdjęciami. Przez dwa miesiące podróżniczka towarzyszyła dziesięcioosobowej grupie Czukczów, którzy opiekowali się dwutysięcznym stadem reniferów migrujących nad morze Beringa. Odcięta na czas wyprawy od świata cywilizacji, poznała trudne warunki życia Czukczów i ich obyczaje, podobnie jak oni żywiła się głównie mięsem reniferów, podziwiała piękno dzikiej przyrody Kamczatki. Wszyscy uczestnicy spotkania byli pod ogromnym wrażeniem opowieści pani Lindy Bortoletto, która pewnego dnia postanowiła porzucić życie w Paryżu podporządkowane karierze zawodowej, wybrała wolność i poświęciła się podróżowaniu, bo jak sama mówi „Najważniejsze to robić to, na co się ma ochotę”.

Pani Linda Bortoletto niejednokrotnie gościła już w Łodzi, którą uważa za najciekawsze polskie miasto. Mamy nadzieję, że w czasie następnego „Explorers Festival” także odwiedzi

I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika, by opowiedzieć mlodzieży o swojej kolejnej wyprawie.

Link do strony www Lindy Bortoletto:

https://sites.google.com/site/terresdesextremes/qui-suis-je


23-04-2013 Spotkanie z strażakiem z Francji Frédéric FREIN


W ramach projektu „ Łódzkie bardziej francuskie”, w którym uczestniczą uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. J. Iwaszkiewicza w Brzezinach, dnia 23 kwietnia 2013 roku odbyło się spotkanie z francuskim strażakiem, zorganizowane przez Ambasadę Francji i Starostwo Powiatowe. Inicjatorem tego przedsięwzięcia był lektor regionalny, p. Denis Gérard, który jest częstym gościem brzezińskiego liceum i, którego zajęcia prowadzone w ramach lekcji języka francuskiego, cieszą się ogromnym zainteresowaniem ze strony uczniów.

Także  konferencja z sierżantem Frédéric Frein, który opowiadał o pracy strażaków w Ille-et-Vilaine i Rennes w Bretanii, była niecodzienną lekcją języka francuskiego dla uczniów z  „Iwaszkiewicza”, a także ich koleżanek i kolegów z Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Koluszkach  oraz Gimnazjum w Gałkowie Dużym.

Podczas spotkania gość z Francji zaprezentował system ratownictwa medycznego, struktury organizacyjne straży pożarnej, różne typy akcji ratowniczych, statystyki dotyczące interwencji strażaków, sprzęt i wyposażenie, odpowiadał też na pytania uczestników. O polskim systemie ratownictwa i działalności straży pożarnej w naszym kraju opowiadali miejscowi strażacy z Brzezin, którzy również przybyli na konferencję. Wymieniono doświadczenia, porównano umundurowanie, odnaleziono wiele podobieństw i różnic w specyfice działań strażaków w obu krajach, ale wszyscy zgodnie podkreślali niezwykłe znaczenie tego zawodu i ogromny szacunek i podziw należny jego przedstawicielom.

            Dziękujemy i czekamy na dalsze ciekawe pomysły związane z francuskim projektem.

 

Dorota Wochna

 

Wizyta  strażaka z Francji w Zgierzu

 

W kwietniu w zgierskim Centrum Kultury Dziecka gościliśmy strażaka z Francji pana Frederic’a Frein. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie Gimnazjum nr 1 w Zgierzu i Liceum Ogólnokształcącego im. S.Staszica w Zgierzu. Pan Frederic Frein opowiadał o strukturach straży pożarnej we Francji, podstawowym wyposażeniu każdego strażaka oraz o zasadach funkcjonowania straży pożarnej we Francji. Na spotkaniu pojawił się również strażak ze Zgierza, który opowiedział o straży pożarnej w Polsce oraz o tym, kto i jak może zostać strażakiem, zachęcając tym samym młodzież do wejścia w szeregi straży w przyszłości. Spotkanie miało na celu przybliżenie młodzieży zawodu strażaka oraz pokazanie, że języka francuskiego można używać nie tylko w szkole w czasie lekcji.

 

Magdalena Łodwig