Publiczne Gimnazjum nr 2 im. św. Alojzego Orione

Publiczne Gimnazjum nr 2 w Zduńskiej Woli zostało utworzone w roku 1999. Od początku swojego istnienia zapewnia swoim wychowankom dobre przygotowanie do dalszej nauki w szkołach ponadgimnazjalnych. Świadczą o tym nie tylko bardzo dobre wyniki osiągane przez uczniów w czasie egzaminów gimnazjalnych, ale również ich późniejsze sukcesy osiągane na dalszych etapach edukacji. W szkole nauczane są trzy języki obce: angielski, niemiecki, francuski na poziomach podstawowym i rozszerzonym. Nauka języków obcych jest jednym ze szkolnych priorytetów, szczególnie że ich znajomość jest przepustką do sukcesu życiowego.

Kontaktul. Łaska 84, 98-220 Zduńska Wola, www.pg2.zd-wola.szkolnastrona.pl