BRZEZINY : Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza

Szkoła powstała w 1916 r. Już prawie sto lat kolejne pokolenia uczniów zdają egzamin maturalny z bardzo dobrymi wynikami i kontynuują naukę na wyższych uczelniach w całym kraju. Oferujemy naukę 4 języków obcych: angielski, niemiecki , francuski i rosyjski. Uczniowie mogą wybierać drugi język, niezależnie od profilu klasy. Brzeziński „ Iwaszkiewicz” jest szkołą kameralną, przyjazną i bezpieczną. Staramy się łączyć stuletnią tradycję z nowoczesnością.

 

Kontakt: 95-060 Brzeziny, ul. Okrzei 1 www.lobrzeziny.pl

 


I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza

 

"Nie rzeczywistość sama, ale serce, z jakim ku niej przystępujemy daje rzeczom kształty i kolor" Henryk Sienkiewicz. 

I Liceum w Koluszkach jest szkołą z blisko 100-letnią już tradycją, szkołą która wykształciła całe pokolenia mieszkańców miasta i okolic. Nasi uczniowie mają możliwość nauki 3 języków obcych na różnych poziomach zaawansowania, w tym język francuski, który poznają od podstaw w klasie o profilu humanistycznym.

Uczymy, wychowujemy, wspieramy a wszystko to z pasją i z sercem. Naszymi atutami są zróżnicowana oferta edukacyjna, wykwalifikowane grono pedagogiczne, przyjacielska atmosfera, bardzo dobre wyniki egzaminów maturalnych. Zapraszamy.

Kontakt: ul. Kościuszki 16, 95-040 Koluszki, 44. 714 14 89, www.lo1koluszki.pl