I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Chełmońskiego

I Liceum Ogólnokształcące to najstarsza szkoła w powiecie łowickim. Z racji swoich wiekowych tradycji należy do Klubu Najstarszych Szkół w Polsce. W chwili obecnej do szkoły uczęszcza 368 uczniów, którzy uczą się w klasach o nachyleniach: biologiczno-chemicznym, matematyczno-fizycznym, matematyczno- informatycznym oraz humanistycznym. Uczniowie mają możliwość nauki 4 języków obcych na różnych poziomach zaawansowania, z tym język  francuski. Ze względu na sukcesy naszych uczniów, nasza szkoła została przyjęta do Stowarzyszenia Szkół Aktywnych.

Kontakt: ul. Bonifraterska 3, 99-400 Łowicz www.lo1lowicz.pl

 


Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Łowiczu to szkoła podstawowa i gimnazjum. Jest to szkoła nowoczesna, przyjazna dziecku, zaangażowana w projekty, z oddziałami integracyjnymi, wprowadzające innowacyjne formy pracy i autorskie programy nauczania. Współpracujemy ze szkołą podstawową we Francji, przygotowując uczniów do nauki języka francuskiego w gimnazjum.

 

Kontakt: ul.Młodzieżowa 15,Łowicz,Tel:046-837-73-87,www.sp7lowicz.strefa.pl, sp7lowicz@interia.plPijarskie Szkoły Królowej Pokoju

Pijarskie Szkoły Królowej Pokoju w Łowiczu kształcą od siedmiolatka do maturzysty. Chętnie podróżujemy za granicę – na Litwę, Węgry, do Turcji, Włoch, Francji, Anglii czy Niemiec. Plasujemy się w czołówce szkół pod względem wyników egzaminów zewnętrznych. Mówimy w różnych językach: angielskim, niemieckim, francuskim, rosyjskim i łacińskim. Jednak ważne są nie tylko wyniki w nauce, lecz także wymiar ludzki i duchowy.

 

Kontakt: ul. Pijarska 2, 99-400, Łowicz, Tel: 046-837-66-10, www.pijarska.pl, szkola@pijarska.pl