Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Gimnazjum nr 1 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Łasku oferuje Uczniom wysoki poziom nauczania oraz szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom proponujemy naukę w klasach: matematyczno-fizycznych; biologiczno-chemicznych; z rozszerzonym językiem angielskim; informatycznych z elementami grafiki komputerowej. W szkole nauczany jest język angielski oraz francuski i niemiecki - do wyboru.

Kontakt: 98-100 Łask, ul. Narutowicza 28, e-mail: g1sekretariat@o2.pl, tel. 43 675 20 03, strona internetowa: http://wikom.pl/gim1lask/Index.htmI Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Łasku znajduje się zaszczytnym gronie najlepszych szkół średnich w Polsce według rankingu tygodnika Perspektywy. Kształtując teraźniejszość liceum, nie zapominamy o tradycji naszej szkoły, która jest już 100-letnia. Uczniowie łączą naukę z rozrywkami. Organizowane są m.in. wyjazdy na wyższe uczelnie np. uniwersytety i politechniki w celach zapoznania się ze zwyczajami tam panującymi. W szkole nauczany jest język angielski oraz francuski i niemiecki – do wyboru.

Kontakt: 98-100 Łask, ul. Mickiewicza 1, e-mail: lo_lask@poczta.onet.pl, tel: 43 675 35 26,

strona internatowa: http://www.1lo-lask.pl/