Publiczne Gimnazjum nr 1 im.Króla B.Chrobrego

Gimnazjum nr 1 oferuje bogaty wachlarz języków obcych, w tym klasę dwujęzyczną z językiem angielskim. Jest szkołą z największą ilością laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych na terenie województwa łódzkiego oraz zajmuje pierwsze miejsca w rankingu zdawalności egzaminu gimnazjalnego. Naszym uczniom zapewniamy kontynuację języka francuskiego, ale też nie zapominamy o tych, którzy chcą tego języka uczyć się od podstaw. Organizujemy Tydzień Języka Francuskiego i wyjazdy do Francji.

Kontakt: ul. Sterlinga 25, 90-212 Łódź www.gim1.szkoly.lodz.pl

 

 Publiczne Gimnazjum nr 8 im. Tadeusza Kościuszki

Gimnazjum nr 8 w Łodzi oferuje naukę w klasach językowych, matematycznych, fizycznych i sportowych. Uczymy aż 5 języków obcych: angielskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, francuskiego i włoskiego. Podczas zajęć dodatkowych z języków uczniowie poznają nie tylko język i kulturę danego kraju, ale uczestniczą też w licznych projektach europejskich. Nasi uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach przedmiotowych i uzyskują b. dobre wyniki z egzaminu gimnazjalnego.

Kontakt: Łódź, ul. Żubardzka 26, tel: (0-42) 612-24-20, gim8@szkoly.lodz.pl, www.gim8.szkoly.lodz.plPubliczne Gimnazjum nr 15

Publiczne Gimnazjum nr 15 w Łodzi zajmuje czołowe miejsce wśród łódzkich gimnazjów. Rokrocznie szkoła uzyskuje najlepsze wyniki z egzaminu gimnazjalnego. W ofercie szkoły znajduje się klasa dwujęzyczna z językiem francuskim oraz dwujęzyczna z językiem angielskim. Klasa dwujęzyczna francuska poprzez intensywną naukę języka francuskiego ukierunkowaną na komunikację przygotowuje 

uczniów do Egzaminów DELF. Kompetentni, zaangażowani i wymagający nauczyciele pomagają młodzieży w osiąganiu sukcesów oraz bardzo dobrze przygotowują do egzaminu gimnazjalnego. Efektywnej nauce sprzyja atmosfera pracy w naszym gimnazjum oraz bardzo dobrze wyposażone sale lekcyjne.

kontakt: ul. Sowińskiego 50/56 91-485 Łódź Telefon / fax: 42 616 81 24 www.gim15lodz.plPubliczne Gimnazjum nr 28 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Szkoła jest jedną z 2 na terenie Łodzi, która w sposób znaczący zajmuje się kształceniem języka francuskiego oraz popularyzacją kultury i cywilizacji Francji. W klasach dwujęzycznych, objętych patronatem Ambasady Francji, uczniowie mają 6 godz. języka francuskiego tyg i uczą się biologii, historii, matematyki i informatyki po polsku i po francusku. Osiągają sukcesy w Wojewódzkim Konkursie z Języka Francuskiego i wyjeżdżają do Francji. Realizują projekty, uczą się francuskich tańców regionalnych i dworskich (spektakl na Dni Frankofonii).

Kontakt: ul. Kopińskiego 54, 90-032 Łódź www.gim28.edu.lodz.plPubliczne Gimnazjum nr 35 im. Stanisława Staszica

Zdaniem Kuratorium Oświaty Gimnazjum 35 posiada bogatą ofertę w zakresie kształcenia języków obcych nowożytnych. Dbamy nie tylko o poziom wiedzy i umiejętności uczniów, ale i o wszechstronny rozwój ich talentów.

Z młodzieżą pracuje kadra pedagogiczna o wysokich kwalifikacjach zawodowych, wielu z nich posiada uprawnienia egzaminatorów gimnazjalnych. Szkoła dysponuje dobrze wyposażonym w pomoce naukowe i sprzęt audiowizualny pracowniami i salami lekcyjnymi.

Kontakt: ul. Czernika 113, 92-538 Łódź - http://zso8.edupage.org/Gimnazjum Łódzkiego Stowarzyszenia Oświatowego w Łodzi

Szkoła od ponad 20 lat prowadzi w różnych formach działalność na rzecz rozszerzania i różnicowania możliwości edukacyjnych dzieci i młodzieży. Panuje u nas atmosfera życzliwości i bezpieczeństwa,  a nauczyciele dbają o indywidualny rozwój uczniów. Nasi uczniowie osiągają sukcesy w konkursach przedmiotowych oraz bardzo wysokie wyniki na egzaminach gimnazjalnych. Olbrzymią uwagę przywiązujemy do nauki języków obcych, między innymi języka francuskiego. 

Kontakt: ul. Babickiego 15    94 - 056 Łódź  http://www.szkolylso.edu.pl

 Prywatne Gimnazjum "ABiS"

Prywatne Gimnazjum ABiS przy Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności w Łodzi to propozycja dla Uczniów ceniących naukę w małej, bezpiecznej Szkole, oferującej znakomite przygotowanie do egzaminów gimnazjalnych oraz możliwość uzyskania certyfikatów językowych z języka angielskiego, francuskiego i niemieckiego.  Szkoła posiada własny basen, siłownię i pełnowymiarową halę sportową, zapewniając swoim Uczniom wszechstronny i harmonijny rozwój. Zapraszamy serdecznie :)

Kontakt: 93-008 Łódź, ul.Rzgowska 17a www.abis.lodz.pl