Młodzieżowy Dom Kultury

Młodzieżowy Dom Kultury w Aleksandrowie Łódzkim jest placówką wychowania pozaszkolnego, która prowadzi działalność oświatowo- wychowawczą i kulturalną dla dzieci i młodzieży, gdzie rozbudzane są i rozwijane ich różnorodne zainteresowania, gdzie promuje się i wspiera ich uzdolnienia, a także stwarza możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego. MDK proponuje wiele form zajęć stałych do których należą 4 koła języka francuskiego w tym jedno recytatorsko-teatralne.

Kontakt: ul.1-go Maja 17/19 95-070 Aleksandrów Łódzki- www.mdk-aleksandrow.pl - francuska grupa teatralna www.sansnoms.eu

 

Janina Serdakowska-Słowik
Janina Serdakowska-Słowik


MZS im. Jana Pawła II

MZS im. Jana Pawła II to największa placówka dydaktyczna w mieście. Uczy się w niej 913 uczniów , w tym 193 w klasach I – III. 

Od wielu lat szkoła uczestniczy w licznych projektach  zwiększających i wyrównujących szanse edukacyjne oraz rozwijających zainteresowania  uczniów. Dzięki przystąpieniu do projektu „Francuski w twojej szkole” grupa dzieci od 6 do 8 lat będzie od X 2013r. do VI 2014r uczestniczyć w dodatkowych zajęciach języka francuskiego, prowadzonych w oparciu o najnowszą metodę nauczania dla najmłodszych „Les loustics”

 

Kontakt : ul Waryńskiego 26 95 – 070 Aleksandrów Łódzki – mzs.szkoly.lodz.pl - wydarzenia     

 

Elżbieta Rutkowska
Elżbieta Rutkowska

Miejski Zespół Szkół im. Jana Pawła II