List szkół w Łodzi

ŁÓDŹ - Szkół podstawowych

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza

Szkoła Podstawowa Łódzkiego Stowarzyszenia Oświatowego w Łodzi

Zespół Szkół Społecznych nr 4 ŁSSO

Szkoła Podstawowa ABiS

Prywatna Szkoła Podstawowa Kornelówka

 

ŁÓDŹ - Gimnazjum

Publiczne Gimnazjum nr 1 im.Króla B.Chrobrego

Publiczne Gimnazjum nr 8 im. Tadeusza Kościuszki

Publiczne Gimnazjum nr 15

Publiczne Gimnazjum nr 28 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Publiczne Gimnazjum nr 35 im. Stanisława Staszica

Gimnazjum Łódzkiego Stowarzyszenia Oświatowego w Łodzi

Prywatne Gimnazjum "ABiS"

ŁÓDŹ - Liceum

I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika

II Liceum Ogólnokształcące im. Gabriela Narutowicza

XII LO im.Stanisława Wyspiańskiego

XIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Piotrowiczowej w Łodzi

XXI Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa

XXIII LO im. ks. prof. J. Tischnera

XXVI Liceum Ogólnokształcące im. K.K.Baczyńskiego

XXIX Liceum Ogólnokształcące im. hm Janka Bytnara „Rudego

XXXI Liceum Ogólnokształcące im. Ludwika Zamenhofa

XXXIV LO im. Krzysztofa Kieślowskiego w Łodzi

XLVII LO im. Stanisława Staszica w Łodzi

Publiczne Liceum Ogólnokształcące Politechniki Łódzkiej

Zespół Szkół Ekonomiczno -Turystyczno -Hotelarskich im. W. Grabskiego

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej


                                                   Dwujęzyczność z językiem francuskim