Szkoła Podstawowa nr 116 im. Aleksego Rżewskiego w Łodzi

Nasza szkoła może pochwalić się ponad 100-letnią tradycją i historią. Podążamy w kierunku nowoczesnego i świadomego kształcenia. Uczymy dzieci  nowoczesnych metod szybkiego i efektywnego uczenia się. W nauczaniu stosujemy aktywne i innowacyjne metody nauczania oraz wykorzystujemy nowoczesne pomoce dydaktyczne.

 

Od roku szkolnego 2017/2018, oferujemy możliwość uczenia się w dwujęzycznej klasie VII z językiem francuskim. Oprócz zwiększonego wymiaru godzin języka francuskiego (4 godziny w tygodniu), uczniowie klasy dwujęzycznej uczą się historii, biologii i wychowania fizycznego z elementami tego języka. Nasza szkoła bierze udział w wymianach międzynarodowych w ramach programu eTwinning i ERASMUS+. Jesteśmy również organizatorem "Maratonu języka francuskiego" i Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Francji "Bonjour la France".

 

Kontakt: Łódź, ul. Ratajska 2/4, tel: (42) 650-44-40

e-mail: sp116.lodz.pl@wp.pl, 
www.facebook.com/francuskisp116lodz